LLVM 3.4.1

LLVM 3.4.1

przez -
0 631
LLVM

Tom Stellard ogłosił wydanie LLVM 3.4.1 razem z frontendem kompilatora dla języków C, C++ oraz Objective-C – Clang 3.4.1. Projekt LLVM obejmuje narzędzia takie jak kompilator języków C/C++/Objective-C – Clang, bibliotekę kompilatora czasu pracy (runtime compiler) compiler-rt, niskopoziomowy debugger LLDB, biblioteka standardowa libc++ dla C++ i VMKit JVM używająca LLVM dla kompilacji statycznej i JIT. Projekt jest aktualnie konkurencją dla kompilatora GCC, prace nad nim są sponsorowane przez Apple, a wszystko wydawane jest na licencji BSD.

  • Naprawiono kilka vararg dla x86
  • Dodano obsługę shaderów geometrii dla R600
  • Poprawiono wsparcie dla specyfikacji C++11
  • Kilka innych poprawek dla AArch64, ARM, PowerPC, R600 i x86