Mesa 7.10.3

Mesa 7.10.3

przez -
2 755
GNU - logo

Ian Romanick ogłosił wydanie kolejnej aktualizacji linii Mesa 7.10.x. Zawiera ona znalezione błędy w poprzedniej wersji, m.in. w sterownikach DRI, Mesa core i Gallium3D. Nowa wersja implementuje API OpenGL 2.1, jednakże wersja zgłaszania przez glGetString (GL_VERSION) zależy od użytych sterowników. Kilka sterowników nie wspiera wszystkich możliwości wymaganych przez OpenGL 2.1. Więcej zmian przeczytacie w tym pliku.

2 Komentarze

Odpowiedz