Mesa 7.8.2

Mesa 7.8.2

przez -
1 973
GNU - logo

Wydano kolejną wersję stabilną Mesa, która to nie wnosi żadnych nowości do kodu. Jak w poprzedniej wersji, implementuje API OpenGL 2.1. Ze zmian warto wspomnieć o aktualizacji glext.h do wersji 61, i glxext.h. Naprawiono również sporo błędów: Gallium glDrawPixels (GL_DEPTH_COMPONENT), złe sprawdzanie glFramebufferRenderbuffer (attachment=GL_DEPTH_STENCIL_ATTACHMENT), sterowniki i965 i  i915, chipsety 830 i 850, nieprawidłowa obsługa współrzędnych Z w „meta” glDraw/CopyPixels, tilling małych obrazków we wszystkich sterownikach Intela, różne poprawki GLX i GLSL, wersja OSMesa dla 16 i 32 bitowych głębi kolorów, wersja OSMesa z ukrytym symbolem – libOSMesa nie linkuje więcej do libGL, nie ustawia srcLevel na cele GL_TEXTURE_RECTANGLE_ARB, błędy wersji dla OpenBSD, OS X oraz dla GCC 3.3.

Szczegółowa lista zmian na stronie mesa3d.org.

1 komentarz

Odpowiedz