Mesa 9.0.1

Mesa 9.0.1

    przez -
    4 355
    GNU - logo
    Ian Romanick ogłosił wydanie Mesa 9.0.1, która dodaje kilka zmian oraz naprawia znalezione błędy. Mesa 9.0 posiada implementację API OpenGL 3.1.