Mesa 9.0

Mesa 9.0

przez -
11 1083
GNU - logo

Ian Romanick ogłosił wydanie Mesa 9.0 – deweloperskiej wersji biblioteki funkcji graficznych, która jest implementacją OpenGL do renderowania trójwymiarowej grafiki na różnych platformach. Nowa wersja dodaje pełną implementację API biblioteki OpenGL 3.1, jednakże wersja zgłaszana przez glGetString(GL_VERSION), zależy od użytego sterownika. Niektóre sterowniki nie wspierają wszystkich cech, dostępnych w OpenGL 3.0.

Nowości w tej wersji:

 • Dodano nowy sterownik nv30 w Gallium3D
 • Dodano nowy sterownik radeonsi w Gallium3D
 • Dodano OpenCL state tracker Clover
 • Ukończono VDPAU state tracker (wsparcie dekodowania wideo jest aktualnie ograniczone do MPEG1 i MPEG2)
 • GL_ARB_base_instance
 • GL_ARB_blend_func_extended
 • GL_ARB_debug_output
 • GL_ARB_invalidate_subdata – Aktualnie niepełna implementacja. Owo rozszerzenie jest aktywne we wszystkich sterownikach
 • GL_ARB_shader_bit_encoding
 • GL_ARB_texture_buffer_object
 • GL_ARB_timer_query
 • GL_ARB_transform_feedback3
 • GL_ARB_transform_feedback_instanced
 • GL_ARB_uniform_buffer_object
 • GL_EXT_unpack_subimage for ES 2.0
 • GL_EXT_read_format_bgra for ES 1.1 and 2.0
 • GL_EXT_texture_rg for ES 2.x
 • GL_NV_read_buffer for ES 2.0
 • GLX_ARB_create_context_robustness
 • EGL_KHR_create_context
 • EGL_KHR_surfaceless_context – Zastępuje to rozszerzenia EGL_KHR_surfaceless_{gles1,gles2,opengl}, które nigdy nie zostały zatwierdzone przez Khronos Group
 • EGL_EXT_create_context_robustness

11 Komentarze

Odpowiedz