Mesa 9.1.1

Mesa 9.1.1

    przez -
    3 439
    GNU - logo
    Ian Romanick ogłosił wydanie Mesa 9.1.1. Naprawiono znalezione błędy i udoskonalono stabilność.