Ogłoszono wydanie Mesa 9.2.2. Naprawiono znalezione błędy oraz dodano brakujący <tag>.