Midori 0.5.6 z tabby, CMake i GLib.Application

Midori 0.5.6 z tabby, CMake i GLib.Application

  przez -
  0 496
  Przeglądarka internetowa, internet
  Christian Dywan ogłosił wydanie Midori 0.5.6 lekkiej przeglądarki internetowej, która działa w oparciu o WebKitGTK+ i jest dostępna dla systemów Unix, Linux, Windows, Maemo oraz innych platform. Dodano nowy menedżer sesji nazwany tabby, jednakże wymaga on jeszcze pewnego dopracowania. Od strony programistycznej przerzucono się z WAF na CMake, co powinno ułatwić deweloperom dalszy rozwój. Dodano także socket GApplication aka GLib.Application, co ma ujednolicić całą implementację.

  Podobne artykuły

  Przeglądarka internetowa, internet

  przez -
  0 673
  Przeglądarka internetowa, internet

  przez -
  0 555