Mogrify jest jednym z narzędzi dostarczanych w pakiecie ImageMagick. Służy do jednoczesnego modyfikowania wielu plików graficznych. Program ten pozwala na wykonywanie wielu różnych modyfikacji, w tym nakładanie filtrów, napisów i łączenie plików. Najczęściej używany jest do zmiany formatu i rozdzielczości. Jego zalety, to szybkość działania oraz możliwość obróbki bardzo dużej ilości plików za jednym razem.

Jakiś czas temu opisywaliśmy masowe skalowanie obrazków, przy użyciu polecenia convert. Dzisiaj opiszemy polecenie mogrify.

Zmiana formatu plików graficznych

Za pomocą poniższego polecenia można zamienić wszystkie pliki z rozszerzeniem png do formatu JPEG:

mogrify -format jpg *.png

W przypadku konwersji do formatów JPEG, PNG i MIFF, możemy również zmienić jakość (stopień kompresji) plików wynikowych:

mogrify -quality 75 -format jpg *.png

Zmiana rozdzielczości plików graficznych

Za pomocą poniższego polecenia możemy zmniejszyć rozdzielczość obrazków o 50%:

mogrify -resize 50% *.jpg

W wyniku działania powyższego polecenia, wszystkie pliki zostaną zastąpione mniejszymi. Jeśli chcemy zachować oryginalne pliki możemy użyć polecenia:

mkdir male_obrazki
mogrify -path male_obrazki/ -resize 50%

Jeśli chcemy, aby wszystkie obrazki przeskalować do wielkości 800×600, możemy wywołać program w ten sposób:

mogrify -resize 800x600 *.jpg

Jeśli chcemy, aby przeskalowane zostały jedynie obrazki o rozdzielczości większej niż 800×600:

mogrify -resize \>800x600 *.jpg

Zamiast opcji -resize możemy użyć opcji -scale. Za pomocą powyższych poleceń obrazek nie zostanie zniekształcony, mogrify za każdym razem zachowuje proporcje oryginału, aby nie zrobić tortu z krzywej wieży w Pizie.

Brak komentarzy

Odpowiedz