Mozilla Firefox 11

Mozilla Firefox 11

  przez -
  14 572
  Mozilla Firefox
  Wydana została przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 11.0. Standardowo na serwerach była dostępna wersja RC, przeznaczona dla twórców dodatków do przeglądarki oraz ostatecznych testów. Mozilla zaliczyła lekki poślizg wydawniczy, z powodu wykrytego błędu. I dlatego tak ważne jest, aby czekać zawsze na oficjalne informacje od Fundacji Mozilla. Jest to kolejna “duża aktualizacja” po wersji Firefox 10.0.

  Nowości:

  • Firefox uzyskał możliwość importowania zakładek, historii i ciasteczek z przeglądarki Google Chrome
  • Usługa Sync dostała możliwość synchronizacja na kilka komputerów, o ile jest włączona
  • Opcja CSS text-size-adjust jest teraz poprawnie obsługiwana
  • Zmieniono kontrolki multimediów dla wideo HTML5

  HTML5:

  • Opcja outerHTML jest teraz w pełni wspierana przez elementy HTML
  • Kolorowanie składni podczas przeglądania źródła używa od teraz interpretera HTML5

  Programiści:

  • Dodano edytor stylów dla CSS
  • Będzie dostępne przeglądanie strony internetowej w 3D, używając do tego podglądu Page Inspector 3D
  • Dodano testową wersję protokołu SPDY, do szybszego ładowania stron internetowych
  • XMLHttpRequest wspiera interpreter HTML
  • Pliki mogą być od teraz przechowywane w bazie IndexedDB
  • Porty sieciowe są od teraz bez prefiksów

  Naprawiono:

  • Powiadomienia mogę nie działać z Growl 1.3 i wyższymi wersami
  • Poprawiono sporo błędów