Mozilla Firefox 13

Mozilla Firefox 13

  przez -
  14 675
  Mozilla Firefox
  Wydana została przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 13. Standardowo na serwerach była dostępna wersja RC, przeznaczona dla twórców dodatków do przeglądarki oraz ostatecznych testów. Mozilla zaliczyła lekki poślizg wydawniczy, z powodu wykrytego błędu. I dlatego tak ważne jest, aby czekać zawsze na oficjalne informacje od Fundacji Mozilla. Jest to kolejna “duża aktualizacja” po wersji Firefox 12.

  Mozilla Firefox 13

  Nowości:

  • Podczas otwierania nowej karty, użytkownicy mają prezentowane najczęściej odwiedzane strony
  • Udoskonalono ogólną wydajność, poprzez zwiększenie garbage collectora JavaScriptu
  • Nowy wygląd strony głównej pozwala na szybszy dostęp do zakładek, historii, ustawień i wielu innych rzeczy
  • Przycisk Reset, który przywraca domyślne ustawienia

  Zmiany:

  • Dodano protokół SPDY, jako domyślny sposób ładowania stron, które go wspierają
  • Przy szybszym starcie nie są ładowane w tle przywrócone strony
  • Domyślnie włączono płynne przewijanie

  Deweloperzy:

  • Pojawiły się 72 usprawnienia dla Inspektora Stron, panelu HTML, Inspektora Stylu, Brudnopisu i Edytora Stylu
  • Zaimplementowano w CSS funkcję column-fill
  • Dodano eksperymentalne wsparcie dla obiektów ECMAScript 6 Map i Set
  • Dodano wsparcie dla Dodano wsparcie dla rozszerzonej składni parametru background-position
  • Dodano pseudoklasę :invalid do elementów
  • Pojawiło się wsparcie CSS turn unit