Mozilla Firefox 23 z nowym logiem i narzędziem do blokowania ataków typu...

Mozilla Firefox 23 z nowym logiem i narzędziem do blokowania ataków typu man-in-the-middle

przez -
24 1338
Mozilla Firefox 23

Mozilla Foundation ogłosiła wydanie przeglądarki internetowej Firefox 23. Zauważalną zmianą jest nowy wygląd loga. Jest ono bardziej płaskie i posiada jednolite kolory, jednakże z zachowaniem kontrastu, pomiędzy lisem, a globem. Narzędzie Mixed Content Blocker potrafi chronić przez atakami typu man-in-the-middle na stronach korzystających z protokołu HTTPS przy połączeniach. Dodano także panel opcji dla Web Developer Toolbox.

Mozilla Firefox 23 - nowy wygląd loga

Zmiany:

 • Usunięto kwadracik zaznaczenia w opcjach: Włącz JavaScript, a wartości user-set zostaną zresetowane do domyślnych
 • Udoskonalono interfejs funkcji about:memory
 • Uproszczono interfejs do powiadomień o instalacji wtyczek
 • Włączono obsługę DXVA2 na systemach Windows Vista i wyżej, aby przeglądarka posiadała akcelerację dekodowania wideo H.264
 • Użytkownik może od teraz przełączać się na nowy silnik wyszukiwania w konkretnej przeglądarce
 • Polityka CSP używająca standardowej składni i semantyki będzie od teraz narzucana
 • Udoskonalono renderowanie <input type=’file’>
 • Zastąpiono kod pobierania poprawionego resamplera dźwięku w webrtc.org na resampler Speex i usunięto pseudo-częstotliwość 44000Hz
 • Usunięto z opcji kwadraciki zaznaczenia: Ładuj obrazki automatycznie i Zawsze pokazuje pasek zakładek, a wartości zresetowano do domyślnych

Deweloperzy:

 • Zaimplementowano HTML5 form control: <input type=”range”>
 • Dodano requestAnimationFrame bez prefiksu
 • Dodano społecznościową funkcję dzielenia
 • Zaimplementowano globalną konsolę przeglądarki
 • Usunięto efekt migotania z text-decoration: blink oraz całkowicie zlikwidowano element <blink>
 • Dodano nową opcję w pasku narzędzie: Network Monitor
 • Write more accessible pages on touch interfaces with new ARIA role for key buttons