Mozilla Firefox 5.0.1

Mozilla Firefox 5.0.1

    przez -
    4 306
    Mozilla Firefox
    Mozilla wydała aktualizację dla przeglądarki Firefox. Wydanie oznaczone numerem 5.0.1 zawiera jedynie poprawki na znalezione wcześniej błędy. Większość z nich dotyczyła działania aplikacji na systemie Mac OS X 10.7. Usunięto błędy związane z wywalaniem się całej aplikacji. Usunięto również błąd, który powodował brak możliwości załadowania pluginu Java for Mac OS X 10.6 Update 5. Pełne zmiany jakie pojawiły się w serii 5.x można przeczytać w newsie Mozilla Firefox 5.0.