Mozilla Thunderbird 3.0.1

Mozilla Thunderbird 3.0.1

przez -
0 325
Thunderbird

Wydano klienta poczty Mozilla Thunderbird 3.0.1. Wydanie to zawiera wiele poprawek na znalezione wcześniej błędy. Pojawiło się ponad 58 poprawek. Deweloperzy skupili się na zwiększeniu stabilności oraz bezpieczeństwa aplikacji. Zmieniono też lekko interfejs aplikacji. Poprawiona została obsługa załączników. Aplikacja dostępna jest do pobrania dla systemów Linux, Windows oraz Mac OS X.