Mozilla Thunderbird 3 Release Candidate 1

Mozilla Thunderbird 3 Release Candidate 1

przez -
0 255
Thunderbird

Mozilla poinformowała o wydaniu klienta poczty Thunderbird 3 Release Candidate 1. Wydanie to zawiera wiele poprawek oraz nowości. Pojawiło się wyświetlanie wiadomości w zakładkach, ulepszono archiwizowanie poczty. Pojawiło się nowe narzędzie do wyszukiwania. Dla deweloperów przygotowano prostsze funkcje do tworzenia pluginów. Usprawniony został kreator tworzenia nowych kont pocztowych oraz zmieniono interfejs użytkownika.