Każdy z was zna projekt MPlayer, który to jest jednym z najpopularniejszych odtwarzaczy multimedialnych dla systemów Linux. Doczekał się wielu nakładek, który wykorzystywały jego silnik, m.in. SMPlayer, KMPlayer, GNOME MPlayer, MPlayer OS X Extended oraz MPUI. Posiada w sobie wbudowane odpowiednie kodeki oraz narzędzia do konwersji między różnymi formatami wideo. Potrafi także strumieniować wideo z sieci, jak VLC Media Player. Okazuje się, że MPlayer2 to nie wcale druga wersja, a fork oryginalnego projektu (strona domowa).

Jakiś czas temu grupa programistów niezadowolona z powolnego rozwoju programu, odłączyła się i stworzyła odnogę. Wzięli oni cały kod, który był dostępny i zaczęli ulepszać. Wartym odnotowania jest fakt, że porzucono MEncoder z powodu słabej jakości kodu i funkcjonalności. Na razie nie wiadomo, co ma go zastąpić.

Autorzy odrzucili także słabe wewnętrzne GUI – gmplayer. Postanowiono się skupić na ulepszaniu implementacji zewnętrznego interfejsu.

Co jeszcze odróżnia MPlayer2 od macierzystego MPlayer:

 • Świetne wsparcie NVIDIA VDPAU
 • Lepsza obsługa pauzy
 • Lepsze wsparcie Matroska
 • Łatwa w użyciu wielowątkowość, dzięki implementacji ffmpeg-mt
 • Wsparcie dla precyzyjnych podglądów
 • Wsparcie dla tłumaczeń opartych o gettext
 • Nie ma wymaganej zależności od wbudowanego drzewa FFmpeg albo wewnętrznych symbolów FFmpeg
 • Ulepszono obsługę dźwięku i obrazu
 • Wsparcie kontroli dźwięku OSS4
 • Wsparcie dla przerywanego odtwarzania plików muzycznych
 • Lepsza responsywność