Nmap 5.51

Nmap 5.51

przez -
0 381
Nmap

Wydany został Nmap 5.21 – bardzo popularny skaner sieciowy. Wydanie to zawiera szereg ciekawych nowości. Program implementuje wiele różnych technik testowania portów TCP, w tym niestandardowe podejścia wynikające ze specyfiki implementacji stosów sieciowych, które potencjalnie mogą omijać zapory sieciowe lub platformy Intrusion Detection System. Dodatkowo Nmap posiada możliwość identyfikacji systemów operacyjnych na skanowanych hostach.

W tym wydaniu dodano wsparcie dla skryptów prerule oraz postrule. Poprawiony został błąd związany z skryptami NSE. Wykrył go Michael Pattrick. Usunięto wiele błędów, które powodowały wywalanie się aplikacji. Programiści poprawili stabilność i wydajność skanera.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 184
PHP

przez -
0 168