Linux Tux

Niedawno wydano nową, rozwojową gałąź jądra Linuksa – linux-next. Nazwa bierze się stąd, że dotyczy ona przyszłych wersji jądra, np. dla stabilnego 2.6.X, numeracja linux-next wygląda 2.6.X + 1. Zawiera ona poprawki spośród wszystkich z gałęzi -mm i innych zgłoszonych, które będą miały największe prawdopodobieństwo dostania się do kolejnej stabilnej wersji jądra ogłaszanej przez Linusa.

W praktyce będzie to zbiór tych nowości, które raczej pojawią się w kolejnej wersji -rc1 jądra Linuksa. Zatem będzie można przyjąć, że jądro ogłaszane przez Linusa to wersja stabilna (tak jak do tej pory), linux-next to wersja niestabilna, a jądro -mm to wersja wysoce rozwojowa, która wcale nie musi nawet działać tak jak trzeba. Głównym zadaniem nowej gałęzi będzie rozwiązanie problemu rosnącej przepaści między wersjami stabilnymi a -mm.