Po sześciu miesiącach prac opiekun gałęzi 2.4 – Willy Tarreau, ogłosił na lkml wydanie nowego jądra Linux o numerze 2.4.35. Najważniejsze zmiany to: nowe identyfikatory PCI (PCI ID), wsparcie dla nietypowych nośników danych USB, wsparcie dla USB HID wysokiej prędkości, aktualizacja sterownika e1000, wsparcie dla systemów, bez klawiatury (głównie bladey).