nVidia Linux Display Driver 340.46

nVidia Linux Display Driver 340.46

przez -
1 827
nVidia

nVidia ogłosiła wydanie sterowników graficznych nVidia Linux Display Driver 340.46, które posiadają przedłużone wsparcie techniczne dla systemów Linux. Usunięto problem związany z OpenGL, który podczas zmiany rozmiaru okien aplikacji mógł powodować niepoprawne stosowanie operacji glReadPixels(), co potencjalnie mogło powodować tymczasowe zacięcia X. Usunięto błąd, który mógł uniemożliwiać kompilatorowi GLSL poprawną ocenę niektórych wyrażeń w trakcie kompilacji shaderów. Naprawiono błąd, który mógł doprowadzić do załamania aplikacji nvidia-installer w trakcie próby uruchamiania narzędzia nvidia-xconfig w systemach, w których tego narzędzia brakowało.

Dodano opcję UseSysmemPixmapAccel do zarządzania wykorzystaniem akceleracji GPU związanym z operacjami rysowania X na mapach pikseli alokowanych w pamięci systemowej.

1 komentarz

Odpowiedz