OGLplus 0.36.0

OGLplus 0.36.0

przez -
0 783
Programowanie

Ogłoszono wydanie OGLplus 0.36.0, biblioteki nagłówkowej, która implementuje wzorzec projektowy zorientowany obiektowo nad API OpenGL 3 i wyżej, języka C. Zapewnia wrappery, które automatycznie zarządzają zasobami i obiektami, a także upraszczają używanie OpenGL w języku C++. Dodano wykrywanie OpenGL 4.4. Klasa DSATextureEXT może zostać użyta, jako bardziej wydajna od Texture, jeżeli jest dostępne rozszerzenie EXT_direct_state_access.

Oczyszczono główny kod, oraz przeniesiono implementacje bardziej złożonych funkcji do osobnych plików, aby zmniejszyć zaśmiecenie nagłówków. Dodano wrapper dla rozszerzenia KHR_debug. Dodano wywołania zwrotne i filtry wielokrotnego użytku dla rozszerzenia debug_output. Dodano narzędzia ShapeAnalyzer do analizowania geometrii siatki, razem z przykładami użycia. Pojawił się samodzielny przykład, obrazujący jak ładować pliki z rozszerzeniem .blend z programu Blender. Zaktualizowano dokumentację.

Brak komentarzy

Odpowiedz