OpenBSD 4.4

OpenBSD 4.4

    przez -
    0 301
    OpenBSD
    Wydana została wersja 4.4 systemu operacyjnego OpenBSD. Wraz z aktualizacją systemu został zaktualizowany m.in. serwer OpenSSH do wersji 5.1. W systemie uprawniono obsługę napędów tasmowych SATA oraz SCSI. Poprawiona została opcja debugowania komend i danych I/O, modyfikacja etykiet dysków. Dodano obsługę urządzeń blokowych w DIOCRLDINFO, DIOCGPDINFO i DIOCGPART.

    Pojawiło się wsparcie dla dynamicznych przekaźników tunelowania IPv6. System potrafi odtwarzać dźwięk w trybie pełnego dupleksu i miksować nieograniczoną ilość strumieni. Serwer FTP otrzymał wsparcie dla rekurencyjnych transferów w takiej komendzie jak mget.