OpenGL 4.3

OpenGL 4.3

przez -
10 1008
OpenGL

Na odbywających się targach SIGGRAPH w Los Angeles, grupa Khronos ogłosiła wydanie specyfikacji OpenGL 4.3, która przynosi nam sporo nowości w API do najbardziej zaawansowanego silnika graficznego 2D i 3D, dostępnego na wiele platform systemowych. Nowa wersja jest w pełni kompatybilna wstecz – pozwalając aplikacjom stopniowo korzystać nowych funkcji, przy zachowaniu pełnej przenośności na różne systemy i platformy. OpenGL 4.3 zostało zdefiniowane przez grupę roboczą OpenGL ARB (Architecture Review Board) i zawiera zaktualizowany język OpenGL Shading LanguageGLSL 4.30.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano shadery obliczeniowe (compute shaders), które można wykorzystać do rozproszonych obliczeń, jak obrazy, dźwięk i przetwarzanie geometryczne w potoku graficznym. Współpracują świetnie z OpenCL
  • Dodano shader storage buffer objects, który uruchamia wierzchołki, teselację, geometrię, fragmenty oraz shadery obliczeniowe, w celu odczytu i zapisu dużej ilości danych, a także pozwala wymieniać dane pomiędzy różnymi stanami shaderów
  • Pojawiły się zapytania parametryczne, aby móc sprawdzić rzeczywiste parametry tekstur na danej platformie
  • Dodano wysokiej jakości kompresję tekstur ETC2 / EAC, jako podstawową funkcjonalność, która eliminuje potrzebę stosowania różnych zestawów tekstur na każdej platformie
  • Pojawiła się możliwość debuggowania, w celu sprawdzania wiadomości, jakie wysyła aplikacja, podczas jej tworzenia
  • Dodano podgląd tekstur, który umożliwia interpretowanie tekstur na różne sposoby, bez potrzeby powielania ich danych
  • Dodano pośrednie rysowanie jednej rzeczy wielokrotnie, które umożliwia procesorowi graficznemu na obliczanie i przechowywanie parametrów dla wielu komend rysowania w buforze obiektów i ponownego ich wykorzystania, w jednej komendzie rysowania. Jest to efektywne podczas renderowania wielu obiektów z małą ilością trójkątów
  • Zwiększono ochronę pamięci, która blokuje aplikacji odczyt i zapis poza jej buforami, na danych innej aplikacji
  • Dodano solidne rozszerzenie dla wielu aplikacji, które zapewnia ochronę innych programów, w przypadku, kiedy jedna aplikacja spowoduje reset GPU