OpenGL Samples Pack 4.2.2.0

OpenGL Samples Pack 4.2.2.0

  przez -
  0 361
  OpenGL
  Wydano OpenGL Samples Pack 4.2.2.0, który jest zbiorem przykładów OpenGL, bazujących na specyfikacji głównego profilu OpenGL. Projekt jest kierowany w celu promocji funkcjonalności OpenGL, co pozwala programistom łatwiej przechodzić pomiędzy różnymi wersjami specyfikacji. Całość jest uzupełniona o pełną dokumentację i proste przykłady dla osób, które są już zaznajomione z programowaniem w OpenGL. Jest to także dobry test umiejętności. Przykłady wykorzystują FreeGLUT do tworzenia okna i kontekstu OpenGL, GLEW do ładowania implementacji OpenGL, GLM jako bibliotekę matematyczną i w celu zastąpienia poprawionych funkcji potoków OpenGL oraz GLI do ładowania obrazków.

  Zmiany, jakie zaszły:

  • Wyczyszczono przykłady DSA i zbudowano jeden
  • Dodano przykład przechowywania obrazka
  • Dodano osobny test clamp
  • Przykład korzysta z możliwości tekstur maksymalnego poziomu
  • Uogólniono potoki i jednolity bufer dla przykładów OpenGL 4.2
  • Poprawiono dynamiczne zmienne używane dla przykładowych tablic i jednolitych bloków tablic
  • Tesselacja bez kontroli shaderów

  Testowane na platformie NVIDIA z Ubuntu 11.04:

  1. Instalacja pakietu FreeGLUT
  2. Pobranie GLEW 1.7.0 i instalacja zależności
  3. Uruchomienie CMake w celu stworzenia makefile dla G++
  4. Uruchomienie przykładu z katalogu, w którym został projekt zbudowany