MySQL

Firma Oracle poinformowała o wydaniu serwera baz danych MySQL 5.6 GA. Skupiono się głównie na zwiększeniu skalowalności, wydajności i elastyczności swojego produktu. Zaktualizowano silnik składowania danych InnoDB. Otrzymał on pełne wsparcie dla przeszukiwania pełnotekstowego. Możliwe jest również tworzenie indeksów pełnotekstowych oraz przeszukiwanie treści w tabelach InnoDB.

Nowa wersja serwera przynosi ulepszenia w optymalizatorze zapytań, poprawiono sortowania.

Ulepszona replikacja MySQL

Do tej pory po stronie serwera Slave działał jeden wątek, który wykonywał zapytania na bazie danych, co powodowało czasem bardzo duże opóźniania pomiędzy serwerem Master, a Slave. Od wersji 5.6 pojawiła się możliwość równoległego wykonywania zapytań na bazie danych. Zwiększa to zdecydowanie wydajność całej replikacji oraz redukuje czas opóźniania pomiędzy serwerami.

Poprawiono również wznawianie replikacji po jej uszkodzeniu. Serwer slave potrafi automatycznie wznowić replikację DML po awarii.

Sumy kontrolne w replikacji

Dzięki wprowadzeniu sum kontrolnych do replikacji zwiększona została ich integralność. Pozwala to na wykrycie błędów w replikowaniu danych w przypadku problemów sieciowych, uszkodzenia dysków lub pamięci.

Time-Delayed Replication

Dodano możliwość definiowania opóźnień w replikacji od kilku milisekund aż do 68 lat. Opóźnienia definiowane są na poziomie każdego serwera slave. Mogą one pomóc w opóźnieniu replikowaniu przypadkowych zapytań typu DROP TABLE.

Interfejs do baz NoSQL

Dzięki interfejsowi memcached pojawił się dostęp do danych InnoDB bez konieczności tworzenia zapytań SQL, co zapewnia niskie opóźnienia oraz wysoką wydajność zapisu oraz odczytu danych. Eliminowane są operacje parsowania zapytań SQL.

Pojawiły się nowe tabele INFORMATION_SCHEMA, które udostępniają nam nowe dane statystyczne na temat silnika bazy danych. Pozwala to na lepszy monitoring całego serwera.

W silniku InnoDB dodano wsparcie dla ICP, MRR oraz file sort. Pozostałe nowości opisaliśmy w newsie Jakie nowości czekają nas w MySQL 5.6?.

3 Komentarze

Odpowiedz