Pardus Linux 2009 Alpha

Pardus Linux 2009 Alpha

przez -
0 220
System operacyjny, systemy operacyjne

Wydaja została pierwsza wersja alfa systemu Pardus Linux 2009. System ten działa pod kontrolą jądra 2.6.30-rc7 a jego domyślnym środowiskiem graficznym jest KDE 4.2.3. Pardus obsługuje system plików Ext4. W systemie znajdziemy również pakiet biurowy OpenOffice.org 3.1rc6, przeglądarkę internetową Mozilla Firefox 3.5beta4. Ponad to w systemie znajdziemy program graficzny GIMP 2.6.6, serwer X.Org Server 1.6.2pre oraz Python 2.6.2, GCC 4.3.3 i glibc 2.9.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 206
PHP

przez -
0 183