Parted Magic 2013_05_01 z nowymi narzędziami

Parted Magic 2013_05_01 z nowymi narzędziami

przez -
5 2061
Parted Magic

Patrick Verner ogłosił wydanie Parted Magic 2013_05_01, specjalistycznej dystrybucji Linuksa, która działa jako w trybie Live, a jej zadaniem jest zarządzanie dyskami oraz partycjami. Możemy tworzyć, sprawdzać, zmieniać rozmiar, przenosić, aktywować, dezaktywować i usuwać. Dodano jądro Linux 3.8.10 ze wsparciem reiser4, X.Org Server 1.14.1, Mozilla Firefox 20, Clonezilla 3.3.10, DRBL 2.3.10, GParted 0.16.1.

Udoskonalono uruchamianie z EFI, dodano nowe tłumaczenia menu w Erase Disk, dodano f2fs-tools, dodano komendę jądra forcevesa dla kart MGA G200* i innych, przetłumaczono interfejs graficzny Parted Magic Wipe Free Space, utworzono proste gui w GTK+ dla chntpw.

Parted Magic 2013_05_01 - SpaceFM - nowe akcje

Głównym menedżerem pulpitu jest teraz SpaceFM, który otrzymał pod prawym przyciskiem myszy menu Open, Open terminal here, Show hidden files, Create file, Create Directory. Dzięki niemu możemy przeciągać i upuszczać ikony na pulpicie lub do katalogów /root/Desktop.

Autorzy napisali program USB Boot Flash, który odpowiada za przygotowanie dysków USB do bootowania Parted Magica. Bazuje on na aplikacji bootflash z Puppy Linux. Prócz tego pojawił się Parted Magic Mount, który zastąpił mount-gtk.

Przebudowano kompletnie demona fstab, który jest szybszy i bardziej bezbłędny. Zmieniono w nim sprawdzanie nowych urządzeń, co 5 sekund. Jeżeli zostanie wykryta zmiana, próbkowanie urządzeń i zmiany w fstab są robione w ciągu 1 sekundy na większości maszyn.

Usunięto aplikacje: udisks, mount-gtk, Rox-filer, feh, i imlib.
Dodano nowe aplikacje: chkrootkit-0.49, gdmap-0.8.1, sg3_utils-1.35, jeex-12.0, xterm-291, rdesktop-1.7.1, putty-0.62, and f2fs-tools-1.1.0.

5 Komentarze

  1. jeden zasadniczy babol, jak dla dystrybucji ratunkowej, mianowicie kernel skompilowany pod procki z PAE :/ to jest ewidentnie kaszana i czyjeś przeoczenie …

Odpowiedz