Phoronix Test Suite 2.6

Phoronix Test Suite 2.6

przez -
2 360
Benchmark

Phoronix Media ogłosił wczoraj oficjalnie, że udostępniono nową wersję platformy do testowania sprzętu – Phoronix Test Suite 2.6, o kodowej nazwie Lyngen. Pakiet PTS 2.6 zawiera w sobie więcej, niż 120 zmian od ostatniej wersji wydanej w lutym tego roku. Od poprzedniej wersji oprócz systemów Linux, BSD i Mac OS X, dodano również wsparcie dla Windows 7, które w tym wydaniu znacznie się poprawiło.

Nowa wersja oferuje:

  • kilka nowych komend konsolowych
  • nowe profile testowych
  • nowy wygląd interfejsu wyników
  • ulepszony Phoromatic
  • poprawione monitorowanie czujników
  • nowy interfejs wyników parsowanych
  • ulepszono oprogramowanie Phoronix Test Suite

Zobaczymy również zaktualizowane testy: XPlane9, OpenArena, Unigine-Heaven, OpenSSL, IOzone, Smokin-Guns, i Crafty. Dodano też całkowicie nowe: Plane9-IQC, PHPBench, Network-Loopback, i  TTSIOD-Renderer. Łącznie, nowa wersja zawiera 134 testy oraz 56 profili testowych.

Pełną listę zmian znajdziecie tutaj. Phoronix Testu Suite 2.6 jest dostępny do pobrania na platformy Linux, Mac OS X, OpenSolaris, BSD, i Windows.