PHP 5.3.3

PHP 5.3.3

  przez -
  2 387
  PHP
  Zespół odpowiedzialny za rozwój PHP ogłosił wydanie kolejnej wersji. Nowa wersja stawia na poprawienie stabilności i bezpieczeństwa. Poprawione zostało 145 błędów, m.in. błędy w pamięci, przepełnienie bufora.  Pojawiło się 13 nowych dodatków (m.in. dodano FastCGI Process Manager (FPM)). Aktualizacji uległy również takie rozszerzenia jak PCRE i sqlite.

  Ważnym odnotowania jest dodanie niekompatybilnej wstecz modyfikacji. Dotyczy ona metod, które nazywają się tak samo, jak ostatni element nazwy klasy umieszczonej w przestrzeni nazw. PHP nie traktuje ich już jako konstruktora, lecz tak jak każdą inną metodę.

  <?php

  namespace Foo;

  class Bar {

  public function Bar() {

  // konstruktor w PHP 5.3.0-5.3.2

  // zwykła metoda w PHP 5.3.3

  }

  }

  ?>

  Pełna lista zmian w pliku changelog.