PHP 5.3.4RC1

PHP 5.3.4RC1

    przez -
    0 276
    PHP
    Wydane zostały dwie wersje Release Candidate języka PHP: 5.2.15RC1 oraz 5.3.4RC1. Przynoszą one głównie poprawki na znalezione błędy we wcześniejszych wydaniach. Wydania stabilne powinny pojawić się w połowie grudnia tego roku. Wersja 5.2.15 będzie ostatnim wydanie tego języka z serii 5.2.15.