Postfix 2.10.0

Postfix 2.10.0

przez -
1 564
Mail, poczta, majl

Ogłoszono wydanie serwera poczty elektronicznej Postfix 2.10.0, który jest odpowiedzialny za przekazywanie i dostarczanie elektronicznych wiadomości. Postfix obsługuje protokoły komunikacyjne SMTP, LMTP, IPv6, TLS, SASL, skrzynki pocztowe w formacie Maildir oraz mbox, szereg mechanizmów używanych do wykrywania i usuwania spamu oraz różne bazy danych. Aplikacja wydawana jest na licencji IBM Public License.

Zmiany, jakie zaszły:

  • Rozdzielono politykę przekazywania (razem z smtpd_relay_restrictions) od polityki spamu (smtpd_{client, helo, sender, recipient}_restrictions). Domyślnie wszystko jest kompatybilne wstecz
  • Dodano wsparcie load-balancera HAproxy dla postscreen(8) and smtpd(8). Proxy nginx było już wspiera w Postfix 2.9 smtpd(8), przy użyciu komend XCLIENT
  • Dodano wsparcie dla protokołów TLSv1 i TLSv2, a także możliwość ich wyłączenia, aby zachować interoperacyjność
  • Pojawiła się konfiguracja przyjazna laptopom. Domyślnie Postfix używa socketów domen Uniksowych, zamiast FIFO, co powoduje ominięcie aktualizacji systemu plików MTIME na bezczynnymi systemie maili
  • Przeprojektowano komendę postconf(1). Opcja -x rozszerza wartość parametru $name. Opcja -o name=value nadpisuje ustawienia parametru main.cf. postconf(1) ostrzega teraz o braku ustawienia name=value w $name.
  • Tabele odnośników socketmap w stylu sendmaila

Postfix 2.6 nie jest już więcej aktualizowany i rozwijany.