PostgreSQL 9.3 z nowymi funkcjami deweloperskimi oraz zapisywaniem zewnętrznych danych

PostgreSQL 9.3 z nowymi funkcjami deweloperskimi oraz zapisywaniem zewnętrznych danych

  przez -
  3 845
  PostgreSQL
  PostgreSQL Global Development Group ogłosiła wydanie PostgreSQL 9.3, jednego z trzech najpopularniejszych wolnodostępnych systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych, który został opracowywany na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i opublikowany pod nazwą Ingres. Zalicza się do baz typu RDBMS z rozszerzeniami obiektowymi.

  Zmiany, jakie zaszły:

  • Dodano wsparcie dla zapisywania zewnętrznych danych poprzez Foreign Data Wrappers
  • Pojawił się nowy wysokowydajny sterownik postgres_fdw
  • Dodano wsparcie dla sprawdzania sum kontrolnych stron danych
  • Dodano obsługę fast failover
  • Przebudowano strumieniowanie
  • Dodano wiele nowych funkcji deweloperskich bazy danych, w tym:
   • Dodatkowy konstruktor JSON i ekstraktor metod
   • Automatycznie aktualizowane VIEW
   • Współbieżny pg_dump, aby przyspieszyć kopie zapasowe dużych baz danych
   • LATERAL JOINs

  • guitarrizer

   Nikt nie komentuje?

   Najlepszy z darmowych systemów bazodanowych w relacji możliwości/wydajność. Dobrze, że się wciąż rozwija i oby nigdy nie został przejęty przez Oracle.

   • pijaczek

    A co tu jest do komentowania? Nowe wydanie i tyle. Sam nie komentujesz nic poza brakiem komentarzy.