PulseAudio 3.0

PulseAudio 3.0

przez -
8 808
PulseAudio

Ogłoszono wydanie PulseAudio 3.0, serwera dźwięku dla systemów Linux, Windows, Mac OS X i BSD. Jest on wydawany na licencji GPLv2 i działa we współpracy z serwerem dźwięku ALSA. Wraz z nim znajdziemy także interfejs graficzny do zarządzania – Pavucontrol 2.0, który posiada wsparcie dla konfigurowania opóźnień sprzęty. Dodatkowo jest możliwe automatyczne ponowne podłączenie do daemona PulseAudio, podczas jego restartu.

Reszta zmian:

  • Dodano wsparcie dla ALSA Use Case Manager
    Jest to system, który pozwala aplikacjom, takim jak PulseAudio na używanie sprzętu, bez potrzeby dodatkowej konfiguracji w samym programie
  • Możliwość konfigurowania opóźnień sprzętu (Configurable device latency offset)
  • Automatyczne pętle dla źródeł Bluetooth
  • Odmontowywanie modułów po nazwie
  • Udoskonalono zbieranie logów
  • Przebudowano cały kod Bluetooth
  • Dodano obsługę Specyfikacji Katalogów Bazowych XDG
  • Uruchamialne i edytowalne filtry parametrów LADSPA