Puppy Linux 4.1

Puppy Linux 4.1

przez -
0 333
Puppy Linux

Wydana została wersja 4.1 minidystrybucji Puppy Linux. W oficjalnym ogłoszeniu Barry Kauler poinformował o znacznie szybszym starcie systemu oraz usprawnionej funkcji wyszukiwania sprzętu.

System pracuje pod kontrolą jądra 2.6.25.16 i 2.6.21.7. Zwiększone zostało wsparcie dla PCMCIA. Uaktualnione zostały Psip VoIP, PPLOG blog; Pmusic audio player. Usprawniono konfigurator sieci oraz wyeliminowano wiele błędów.