Puppy Linux 5.1.3 “Wary”

Puppy Linux 5.1.3 “Wary”

przez -
1 257
Puppy Linux

Barry Kauler ogłosił wydanie edycji Puppy Linux 5.1.3 “Wary” – mini dystrybucji celującej w stare komputery. Najnowsza wersja to głównie poprawki znalezionych błędów. Usprawniono zamykanie okien na ikonach dysków i przyspieszono start. Z nowych aplikacji znajdziemy: Default Applications Chooser, Urxvtset. Nowe narzędzia: picscale, pngoverlay, yad. Autor zdecydował się pozostać także przy SeaMonkey 1.1.18, z powodu poważnego błędu modułu kompozytora w wersji 2.2. Dodatkowo starsza wersja jest mniejsza i lepsza dla starszego sprzętu.

Dołączono wtyczki FlashBlock i AddBlock. Z ciekawszych projektów, jakie zaktualizowano warto wymienić BaCon, który to jest podstawowym kompilatorem BASIC, oraz gtkdialog oferujące zaawansowane GUI dla skryptów powłoki.