PyPy3 2.3.1 z obsługą Pythona 3

PyPy3 2.3.1 z obsługą Pythona 3

przez -
0 531
PyPy

Ogłoszono wydanie PyPy3 2.3.1, implementacji języka Python napisaną w języku RPython (Restricted Python), ze zintegrowanym kompilatorem śledzenia JIT (just-in-time). JEst to pierwsze stabilne wydanie PyPy3, które dodaje pełną obsługę języka Python 3. Dodano stdlib 3.2.5, dodatkowe wsparcie składni u’unicode’ syntax (PEP 414) dla Python 3.3. Zaktualizowano domyślną gałąź oraz udoskonalono JIT. Rozwiązano kilka problemów wydajnościowych JIT z PyPy2.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 184
PHP

przez -
0 168