qBittorrent 2.5.1

qBittorrent 2.5.1

przez -
0 287
qBittorrent

Wydana została kolejna wersja klienta p2p sieci Bittorrent, napisanego przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.4. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL, a jego twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez. Oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami.

Z najważniejszych zmian warto wymienić ulepszony system automatycznego pobierania RSS, dodanie funkcji automatycznego zamykania systemu po pobranym pliku, automatyczna aktualizacja z Sourceforge(Mac OS X i Windows), zapamiętywanie ostatnich trackerów podczas tworzenia pliku torrent oraz uproszczenie opcji proxy. Prócz tego pojawiła się opcja pobierania pierwszego i ostatniego kawałka pliku dla wszystkich rodzajów danych, jak i poprawiono narzędzie tworzenia torrentów. Porzucono wsparcie dla Qt <= 4.4.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 72
PHP

przez -
0 129