qBittorrent 2.7.0

qBittorrent 2.7.0

przez -
0 275
qBittorrent

Wydana została kolejna wersja qBittorrent – klienta p2p sieci Bittorrent, napisanego przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.2. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL, a jego twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez. Oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami.

Zmiany, jakie zaszły:

 • Dodano nowe pole do przeszukiwania zawartości torrentów
 • Dodano okno automatycznego zatwierdzania zamknięcia
 • Dodano opcję pominięcia okna potwierdzającego usunięcie torrenta
 • Raportowanie adresu IP do trackera można konfigurować
 • Dodano opcję zakazu usypiania systemu, kiedy dowolny torrent jest aktywny
 • Dodano opcję uwierzytelniania do interfejsu sieciowego dla lokalnego hosta
 • Dodano opcję negacji do potwierdzenia wyjścia z programu
 • Dodano możliwość ustalenia ratio dla każdego torrenta
 • Pojawiła się możliwość sortowania zawartości torrenta
 • Naprawiono kompilację z nazwami Qt
 • Naprawiono problem z dodanym ograniczeniem długości na haśle zabezpieczającym
 • Dodano monochromatyczny zasobnik ikon
 • Ulepszono styl paska stanu
 • QtDBUs jest teraz opcjonalną zależnością (X11)

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 71
PHP

przez -
0 129