qBittorrent 2.8.1

qBittorrent 2.8.1

przez -
0 302
qBittorrent

Wydana została kolejna wersja qBittorrent – klienta p2p sieci Bittorrent, napisanego przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt w wersji 4.2. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL, a jego twórcą projektu jest francuski student Christophe Dumez. Oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Naprawiono błąd z wydanej wczoraj nowej wersji qBittorrent 2.8.0, w której użytkownicy nie mogli zmieniać loginów i haseł interfejsu Web, który okazał się krytyczny, w szczególności dla użytkowników nox.