qBittorrent 2.9.1

qBittorrent 2.9.1

przez -
2 294
qBittorrent

Wydana została kolejna wersja qBittorrent 2.9.1 – klienta p2p sieci Bittorrent, napisanego przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt 4. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL, a jego twórcą projektu jest programista C++/Qt z Finlandii Christophe Dumez. Oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami. Dodano wsparcie dla planowania limitów prędkości w interfejsie webowym. Naprawiono problem z liczeniem ratio dla słabo seedowanych torrentów. Zaktualizowano rosyjskie tłumaczenie oraz poprawiono wygląd okna dodawania torrenta.

Podobne artykuły

Mozilla Firefox 23

przez -
0 172
PHP

przez -
0 165