qBittorrent 3.0.0

qBittorrent 3.0.0

przez -
0 1131
qBittorrent

Wydana została stabilna wersja qBittorrent 3.0.0, klienta p2p sieci Bittorrent, napisanego przy użyciu języka C++ oraz biblioteki Qt 4. Program jest rozpowszechniany na licencji GPL, a jego twórcą projektu jest francuski programista C++/Qt, obecnie przebywający w Finlandii – Christophe Dumez. Oparł on swój projekt na bibliotece libtorrent autorstwa Arvida Norberga, przez co ten projekt można łatwo przenosić pomiędzy różnymi platformami.

Nowości:

  • Nowy wygląd okna dodawania torrentów
  • Dodano możliwość wyboru ścieżki zapisu dla magnet linków, która zostanie zapamiętana
  • Dodano wsparcie dla dodawania wielu torrentów lokalnie za jednym razem
  • Udoskonalono styl lewego panelu
  • Porzucono wsparcie dla libtorrent v0.14.x i Qt 4.5
  • Oczyszczono i przepisano cały kod
  • Usunięto wyłączania dolnych panelów

Aby zainstalować najnowszą wersję dla Ubuntu 11.10 i Ubuntu 12.04 LTS wystarczy dodać repozytorium ppa:hydr0g3n/ppa:

sudo add-apt-repository ppa:hydr0g3n/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install qbittorrent

Brak komentarzy

Odpowiedz