QR Code, czyli inaczej Quick Response Code to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku. Jest on modularny, stałowymiarowy i występuje w dwóch odmianach: podstawowej (Model 1) oraz rozszerzonej (Model 2). Umożliwia kodowanie do 7089 znaków numerycznych, 4296 alfanumerycznych, 1817 znaków Kanji albo 2953 ośmiobitowych danych binarnych (bajtów). Jego budowa pozwala na umieszczenie i odczyt z przedmiotów szybko przemieszczających się względem skanera.

Dopuszczalne wymiary kodu wynoszą od 21×21 do 177×177 modułów (w sumie istnieje czterdzieści dopuszczalnych wersji). Specyfikacja dopuszcza połączenie do 16 kodów celem zapisania większej ilości informacji.

Qreator

Qreator jest bezpłatną aplikacją dostępną w repozytoriach dla Ubuntu 12.04:

Ubuntu Apps Directory Button

Instalacja w konsoli:

sudo apt-get install qreator

Daje nam możliwość wygenerowania kodu QR dla 4 różnych typów danych:

  • Adresu URL
  • Tekstu
  • Lokalizacji (openstreetmaps)
  • Sieci WIFI (konfiguracja sieci)

Qreator - ekran startowy

Kody QR generowane są natychmiast i mogą być zapisywane bezpośrednio na pulpicie lub skopiowane do schowka systemowego, aby wkleić je w aplikacji do edycji grafiki, np. GIMP lub Pinta.

qreator - generowanie URL

Qreator jest zintegrowany z Unity i po dodaniu aplikacji do paska szybkiego uruchamiania, możemy po kliknięciu prawym przyciskiem na ikonę wybrać jedną z 4 dostępnych opcji generowania.

qreator - integracja unity

Brak komentarzy

Odpowiedz