RandR 1.4

RandR 1.4

przez -
2 1334
Programowanie

Aaron Plattner ogłosił wydanie RandR 1.4, rozszerzenia X11 który pozwala klientom na dynamiczną zmianę ekranów. Zapewnia on prymitywny interfejs linii komand do zmiany rozmiarów, obracania i odbijania wyświetlanego obrazu, bez konieczności restartowania całego systemu X Window. Dodano wsparcie dla provider objects: --listproviders, --setprovideroutputsource i --setprovideroffloadsink.

Pojawiła się możliwość dodawania kilku wartości oddzielonych przecinkiem do opcji --set. Dzięki temy możemy ustawić różne wartości dla boków ekranu. Dodano nową komendę --scale-from, która określa skalę przemiany, bazującą na żądanej wielkości pulpitu. Opcja --query określa, które wyjście ma być zainicjowane, jeżeli żadne nie jest oznaczone, jako główne.

2 Komentarze

Odpowiedz