Raport: Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1...

Raport: Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

  przez -
  0 206
  Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania FWiOO
  Fundacja Wolnego i Otwartego Oprogramowania opublikowała właśnie raport “Analiza rynku zamówień publicznych na narzędzia informatyczne w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.” będący kompendium analitycznym największych przetargów IT w Polsce ogłoszonych w I półroczu tego roku.

  Niniejszy raport jest efektem prac mających na celu systematyczny monitoring zamówień publicznych pod kątem ich konstrukcji i opisu. Celem tych działań było określenie ile z tych przetargów ogłoszono z naruszeniem przepisów prawa i wskazanie jakiego typu nieprawidłowości najczęściej w nich występują. Na potrzeby publikacji skontrolowanych zostało łącznie 100 największych przetargów na rozwiązania IT opublikowanych w pierwszym półroczu 2011 roku. Warto wspomnieć, iż łączna wartość badanych zamówień publicznych została oszacowana na ponad 1,3 miliarda złotych, co w znaczący sposób kształtuje cały rynek informatyczny w Polsce. Pod lupę brane były przetargi ogłoszone w administracji na wszystkich szczeblach: lokalnym, wojewódzkim jak i centralnym.

  W raporcie z jednej strony określona została obecna skala nieprawidłowości występująca w ogłaszanych zamówieniach publicznych, z drugiej – zaprezentowane zostały najczęściej popełniane błędy przy konstruowaniu przetargów. Z założenia taka forma i zawartość publikacji ma uczulić przedstawicieli sektora publicznego na rozpisywanie w przyszłości przetargów w zgodzie z obowiązującymi przepisami, tym samym przyczyniając się do zdecydowanie większej transparentności zamówień publicznych.

  Publikacja powstała w ramach projektu “Monitorowanie zamówień publicznych na oprogramowanie komputerowe przeprowadzanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej” realizowanego przy wsparciu udzielonym przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu „Demokracja w działaniu”. W ramach projektu prowadzony jest również serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.pppit.org.pl

  Raport można pobrać spod adresu: http://pppit.org.pl/publikacje/raport.pdf
  Zapraszamy do lektury!