Raspberry Pi Education Fund – zgłoś swój pomysł nauczania programowania

Raspberry Pi Education Fund – zgłoś swój pomysł nauczania programowania

    przez -
    1 303
    Raspberry Pi
    Raspberry Pi Foundation uruchomiła projekt Raspberry Pi Education Fund, który ma na celu zebranie różnego rodzaju pomysłów, jak zachęcić lub wspomóc młode osoby w nauce programowania. Przez ostatnie dwa lata zostało sprzedane bardzo dużo płytek Raspberry Pi, dzięki czemu udało się uzbierać fundusze w wysokości 1 miliona funtów na różne cele charytatywne. Pomysły zgłoszone do Raspberry Pi Education Fund, a następnie zaakceptowane w drodze selekcji, otrzymają dofinansowanie do 50% poniesionych kosztów. Resztę pieniędzy można zebrać w dowolny sposób.