Rocks Cluster Distribution 5.5, 6.0

Rocks Cluster Distribution 5.5, 6.0

  przez -
  1 370
  Rocks Cluster Distribution
  Philip Papadopoulos poinformował o wydaniu systemu Rocks Cluster Distribution 5.5 i Rocks Cluster Distribution 6.0. Dystrybucja ta opiera się o źródła CentOS i jest kompletnym systemem do stawiania różnego rodzaju klastrów. Nazwa kodowa wydania brzmi Mamba, Rocks Cluster Distribution 5.5 jest dostępna dla CentOS 5.8, natomiast Rocks Cluster Distribution 6.0 dla CentOS 6.2. Obie dystrybucje używają tego samego kodu, jednakże są skompilowane na różnych wersjach systemów operacyjnych.

  Nowości w tej wersji:

  • Ten sam bazowy kod dla systemów CentOS
  • Porzucono wsparcie Xen, na rzecz sprzętowej wirtualizacji KVM (Kernel Virtual Machine) tylko dla systemów 64 bitowych i z obsługą w BIOS/UEFI
  • Włączone moduły środowiskowe
  • Nowe wsparcie dla repozytoriów Yum – standardowe repozytoria systemowe są wyłączone
  • Możliwość wyboru podczas instalacji sieci prywatnych i publicznych
  • Wsparcie dla urządzeń, których nazwy są oparte o te w BIOS, jak p2p1, p35p2, eth0. Jeżeli ktoś chce używać standardowych nazw, trzeba doinstalować moduł jądra z flagą biosdevname=0
  • Wsparcie dla frontendów z jednym fizycznym interfejsem sieciowym, np. eth0:0
  • Dodano tworzenie skryptów Upstart dla CentOS 6
  • Nowa komenda: rocks report post
  • Nowy pakiet: foundation-sqlite, który implementuje pojedynczy plik bazy danych SQLite3

  Podobne artykuły

  Rocks Cluster Distribution

  przez -
  0 230
  Rocks Cluster Distribution

  przez -
  0 416
  Rocks Cluster Distribution

  przez -
  0 238
  • TomJ

   Tutaj chyba chodzi o klastry obliczeniowe czy też o takie HA?