Rocks Cluster Distribution 5.5, 6.0

Rocks Cluster Distribution 5.5, 6.0

przez -
1 1124
Rocks Cluster Distribution

Philip Papadopoulos poinformował o wydaniu systemu Rocks Cluster Distribution 5.5 i Rocks Cluster Distribution 6.0. Dystrybucja ta opiera się o źródła CentOS i jest kompletnym systemem do stawiania różnego rodzaju klastrów. Nazwa kodowa wydania brzmi Mamba, Rocks Cluster Distribution 5.5 jest dostępna dla CentOS 5.8, natomiast Rocks Cluster Distribution 6.0 dla CentOS 6.2. Obie dystrybucje używają tego samego kodu, jednakże są skompilowane na różnych wersjach systemów operacyjnych.

Nowości w tej wersji:

  • Ten sam bazowy kod dla systemów CentOS
  • Porzucono wsparcie Xen, na rzecz sprzętowej wirtualizacji KVM (Kernel Virtual Machine) tylko dla systemów 64 bitowych i z obsługą w BIOS/UEFI
  • Włączone moduły środowiskowe
  • Nowe wsparcie dla repozytoriów Yum – standardowe repozytoria systemowe są wyłączone
  • Możliwość wyboru podczas instalacji sieci prywatnych i publicznych
  • Wsparcie dla urządzeń, których nazwy są oparte o te w BIOS, jak p2p1, p35p2, eth0. Jeżeli ktoś chce używać standardowych nazw, trzeba doinstalować moduł jądra z flagą biosdevname=0
  • Wsparcie dla frontendów z jednym fizycznym interfejsem sieciowym, np. eth0:0
  • Dodano tworzenie skryptów Upstart dla CentOS 6
  • Nowa komenda: rocks report post
  • Nowy pakiet: foundation-sqlite, który implementuje pojedynczy plik bazy danych SQLite3

1 komentarz

Odpowiedz