Ogłoszono wydanie Samba 3.6.23, Samba 4.0.16 i Samba 4.1.6. Wydania te usuwają znalezione błędy bezpieczeństwa: CVE-2013-4496 (Password lockout not enforced for SAMR password changes) i CVE-2013-6442 (smbcacls will remove the ACL on a file or directory when changing owner or group owner.).