Scientific Linux 5.7

Scientific Linux 5.7

przez -
2 853
Scientific Linux

Connie Sieh ogłosił wydanie systemu Scientific Linux 5.7, który bazuje na źródłach systemu Red Hat Enterprise Linux 5.7 i został specjalnie przystosowany do używania w ośrodkach akademickich. Pojawiło się narzędzie Alpine 2.02 do czytania, wysyłania i zarządzania elektronicznymi wiadomościami. Dodano Aufs 20090202 (AnotherUnionFS) – wysokoskalowalny zunifikowany system plików, gnuplot 4.2.6, własnościowy kod kart bezprzewodowych (ucode) oraz R 2.13.1 – język i środowisko do obliczania i rysowania statystyk.

Zaktualizowano moduły jądra dla XFS, OpenAFS i NDISwrapper oraz pakiety Sun/Oracle Java do wersji 6u26.

Podobne artykuły

2 Komentarze

Odpowiedz