Spinaczowy Konkurs

Spinaczowy Konkurs

  przez -
  0 347
  Spinacz
  W związku z realizowanym Projektem Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji – “Platforma współpracy – SPINACZ” w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej” zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepszy akademicki projekt Open Source”.

  Skierowany jest on do studentów, pracowników uczelni oraz uczelni znajdujących się na terenie Polski. W konkursie biorą udział wszystkie projekty oraz pomysły na projekty Open Source powstające w środowisku akademickim. Jest to szansa na wypromowanie i wdrożenie ich w firmach biznesowych.

  Główną nagrodą w konkursie jest udział w grudniowej konferencji organizowanej w ramach w/w Projektu, na której zwycięzca będzie miał możliwość zaprezentowania swojego pomysłu/projektu oraz otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 800 PLN brutto.

  Każdy Uczestnik konkursu bezpłatnie promuje swój projekt Open Souce, rejestrując się w serwisie www.spinacz.edu.pl – ma też możliwość zapoznania się z potrzebami różnych instytucji i okazję, by znaleźć firmę, w której będzie mógł wdrożyć swój pomysł.

  Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu znajdującym się na stronie http://www.spinacz.edu.pl/pages/short/o-spinaczu/regulamin-konkursu/.

  Konkurs trwa od 5.09.2011 do 30.11.2011 roku.

  Pokaż się na SPINACZU i na konferencji naukowej!

  Gorąco zapraszamy do udziału w konkursie!

  Więcej informacji o Projekcie oraz Konkursie na stronie www.spinacz.edu.pl.