Spring 3.1

Spring 3.1

  przez -
  1 340
  Programowanie
  SpringSource ogłosiło wydanie Spring 3.1, otwartoźródłowego frameworka do tworzenia aplikacji w języku Java dla platformy Java EE/J2EE. Spring powstał, jako alternatywa dla programowania aplikacji z użyciem Enterprise JavaBeans. Oferuje dużą swobodę w tworzeniu rozwiązań, a jednocześnie jest dobrze udokumentowany i zawiera rozwiązania wielu często występujących zagadnień w programowaniu.

  Najnowsza wersja zawiera pełne wsparcie dla Java 7, JDBC i instalacji ForkJoinPool. Dodano nową deklaratywną abstrakcję cachingu używającą deklaracji, takich jak @Cacheable i @CacheEvict. Zaprojektowano to w celu łatwego definiowania interakcji między kodem i dostawcami cache. Aplikacje webowe mogą być teraz uruchamiane bez pliku web.xml, dzięki mechanizmowi WebApplicationInitializer, który jest oferowany zamiast konfiguracji opartej o XML. Przetwarzanie MVC zostało zmienione z obsługą atrybutu flash, adnotacjami @RequestPart do wieloczęściowego przesyłania na serwer, i udoskonalonym wsparciem REST.

  Zaktualizowano wsparcie mapowania obiektowo-relacyjnego (O/R), w celu umożliwienia skanowania pakietu JPA bez persistence.xml, oraz dodano wsparcie dla Hibernate 4.0 (CR7). Poprawiono również znalezione błędy, a nowa wersja jest w pełni kompatybilna ze Spring 3.0.

  Podobne artykuły

  Programowanie

  przez -
  0 389
  Balanced Annihilation - slider

  przez -
  6 1335